تسهیلات وام فرزند آوری

نکاتی در خصوص تسهیلات وام فرزند آوری

سالهاست که موضوع پیر شدن جمعیت و لزوم توجه به جوان سازی آن در بین گروهها و محافل مختلف اجتماعی و فرهنگی، کارشناسان فن و حتی مسئولین عالی رتبه، مورد بحث قرار گرفته و برای رهایی از این معضل، طرحها و راه حلهای مختلفی ارائه می شود.

در میان این راه حلها، ظاهرا مهمترین آنها، مسئله فرزندآوری و زاد و ولد زوجهایی است که قابلیت فرزند آوری را دارند. این مسئله در نهایت از کریدورهای مجلس و جلسات هیئت وزیران، سر از صحن مجلس درآورد تا با طرح قانون صیانت از خانواده ها، توجه به فرزند آوری در دستور کار دولت قرار گیرد. یکی از مواد این قانون، طرح جوان سازی جمعیت با موضوع فرزند آوری بود. بعد از تصویب این قانون، دولت نیز با ارائه طرح تسهیلات وام فرزند آوری، خانواده ها را به افزایش جمعیت ترغیب نمود.


قانون مصوب مجلس در خصوص اعطای تسهیلات وام فرزند آوری، اشتغال و ازدواج

دغدغه اصلی برای ایجاد این مشوقهای مالی، وجود مسئله کاهش زاد و ولد در بین خانواده ها و خصوصا زوجین جوان بود که طبق یک قانون نانوشته به سمت تک فرزندی حرکت می کرد. اما به واقع؛ چرا خانواده های ایرانی علیرغم اصرار مسئولین، به افزایش زاد و ولد، رغبت زیادی نشان نمی دهند؟ این مبحثی است که در پایان گفتار به آن می پردازیم.

حال باید دید طرح تسهیلات وام فرزند آوری چیست که مجلس، دولت و خصوصا بانکها را ملزم به اجرای آن کرده است؟ در این خصوص، سید محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، عنوان کرده که کمیسیون تلفیق مجلس، تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 مربوط به تسهیلات بانکی وام قرض الحسنه جهت وامهای اشتغالزایی، ازدواج و فرزند آوری را به تصویب رسانده است.

همچنین بخوانید  وام فوری بانک رفاه
وام فرزندآوری، بر اساس تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کشور


بر این اساس بانک مرکزی مکلف به پرداخت این وامها به کسانی است، که شرایط دریافت آن را دارند.

شرایط وام فرزند آوری

تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 اذعان می دارد: “بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی غیر بانکی، مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل 100% مانده سپرده های قرض الحسنه و 50% سپرده های جاری کشور، موضوع مشمول این بند از قانون بودجه، از طریق بانکهای عامل، هستند


مطابق با تبصره 16 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 و بخشنامه هیئت دولت به بانک مرکزی، اعطای تسهیلات وام فرزند آوری به شکل زیر به بانکهای عامل ابلاغ گردید:
1- به ازای تولد فرزند اول مبلغ 200 میلیون ریال
2- به ازای تولد فرزند دوم مبلغ 400 میلیون ریال
3- به ازای تولد فرزند سوم مبلغ 600 میلیون ریال
4- در ازای تولد فرزند چهارم، مبلغ 800 میلیون ریال
5- و در ازای تولد فرزند پنجم، مبلغ 1 میلیارد ریال
در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکهای عامل آمده است؛ چنانچه فرزندان متولد شده، دو قلو و بیش از آن بودند، برای هر نوزاد نیز یک وام جداگانه تعلق خواهد گرفت.

حمایت دولت و نهادها، از خانواده های مشمول طرح فرزند آوری

علاوه بر تسهیلات وام فرزند آوری که مجلس شورای اسلامی و دولت از آن پشتیبانی می کنند، فرزند آوری دارای برخی مزیتهای دیگر نیز می باشد که در زیر به اختصار به چهار مورد آن اشاره می کنیم:

مزیتهای طرح فرزند آوری

1- مبلغ یارانه فرزندان خانواده های مشمول این قانون، به سه برابر مبلغ فعلی، افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت، سازمان هدفمندی یارانه ها را مکلف کرده تا یارانه فرزندان خانوارهایی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، مشروط بر اینکه سرپرست خانواده، بیکار بوده و شاغل نباشد، از محل حذف یارانه افراد ثروتمند و دهکهای بالا، به سه برابر میزان فعلی رسانده و به آنان پرداخت کند.


2- اعطای وام مسکن با بهره کم

طبق قانون مصوب مجلس در سال 99، بانک مرکزی موظف است تا با ابلاغ به بانکهای عامل، مبلغ 700 میلیون ریال وام مسکن با بهره کمتر در اختیار خانوارهایی که اولا فرزند سومشان متولد شده و ثانیا فاقد مسکن هستند، قرار دهند. البته تسهیلات وام فرزند آوری موضوع این مصوبه مجلس با اولویت اجرا در مناطق محروم است.

همچنین بخوانید  وام 50 میلیونی معتادان بهبود یافته


3- بهره مندی از زمین 150 تا 200 متری جهت ساخت مسکن، برای خانواده هایی که فرزند سومشان متولد شود

در ماده 102 برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در بند چ آن، تسهیلاتی جهت ساخت یا اجاره مسکن برای زوجهای دارای فرزند، با عنوان “ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی”، پیش بینی شده است.

بر اساس این بند از ماده 102 برنامه ششم توسعه، دولت از طریق وزارت راه و شهرسازی ملزم به واگذاری یک قطعه زمین به قیمت تمام شده و با حق مالکیت خود (99 ساله) به خانواده هایی است که فرزند سوم و به بعد آنها متولد شده است. شیوه واگذاری بر اساس طرح هادی در روستاها به مقدار 150 متر و طرح جامع در کلان شهرها به مقدار 200 متر، تعیین شده و برای برخورداری از این مزیت، سکونت حداقل 5 سال در روستا و شهر مورد تقاضا، الزامیست. استفاده از این مزیت، برای خانواده های مشمول این بند، فقط یک بار صورت خواهد گرفت.


4- واگذاری منازل سازمانی به خانواده هایی که فرزند سوم و به بعد آنها متولد شود

برخورداری از تسهیلات مسکن، برای خانواده هایی که فرزند سوم آنها متولد شود
بر اساس قانون فوق، تمامی سازمانها، ادارات و نهادهای دولتی و انقلابی، موظفند تا جهت رفاه حال خانواده های پرسنل خود که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، دست کم 70% از امکانات و ظرفیت خانه های سازمانی خود را به پرسنل مذکور واگذار نموده و آنان را در اولویت استفاده از منازل سازمانی با دو برابر زمان سکونت نسبت به پرسنل دیگر قرار دهند. به طور مثال؛ اگر مدت زمان سکونت در منازل سازمانی برای پرسنل سازمانها و نهادها، یک دوره 4 ساله می باشد، برای خانوارهای مشمول این طرح، این مدت به 8 سال افزایش می یابد.


علت عدم استقبال خانواده های ایرانی به فرزند آوری چیست؟

همانگونه که در ابتدای متن اشاره شد، باید دید چرا خانواده های ایرانی روی خوشی به فرزند آوری و استفاده از تسهیلات وام فرزند آوری، نشان نمی دهند. شاید بتوان گفت که مهمترین و اصلی ترین عامل این رویکرد، مشکلات اقتصادی و معیشتی و همچنین وجود بیماری واگیر کرونا در بین اغلب خانواده های ایرانی است که آنان را از انجام این کار باز داشته است و هنوز به شعار “فرزند کمتر، زندگی بهتر” فکر می کنند.

همچنین بخوانید  با قوانین چک بیشتر آشنا شوید

در واقع وجود مشکلات اقتصادی و پیامدهای آن، در شکل رفتارهای اجتماعی تاثیرگذار بوده و نوعی رقابت کاذب برای زندگی بهتر را بوجود آورده است. شاید پاسخ لازم در این خصوص را، دکتر اعظم نژادی به عنوان یک جامعه شناس، داده باشد.


وی ضمن اشاره به موارد اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، معتقد است؛ عوامل روانی و اجتماعی دیگری مانند توجه به زندگی تجملی، نارضایتی افراد از خودشان در جامعه و همچنین نوع برقراری رابطه افراد جامعه با گروههای دوستان، اقوام و همکاران خود، باعث عدم تمایل خانواده ها به فرزند آوری می شود.

تسهیلات وام فرزند آوری


همچنین توجه به ساختار اجتماعی شهری و روستایی نیز بسیار مهم است. در اغلب کلان شهرها که با انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی، اجتماعی، شغلی و درون شهری مواجه هستند، طبیعتا فرزند آوری کمتری نسبت به روستائیان، که هنوز هم به طور سنتی، زاد و ولد حتی بیش از سه فرزند را نیز دنبال می کنند، دارند. در پایان می توان، علل عدم تمایل خانواده های ایرانی به زاد و ولد و در نتیجه محروم ماندن از امکانات و بسته های تشویقی؛ مانند استفاده از تسهیلات وام فرزند آوری مصوب مجلس را، به شکل زیر جمع بندی نمود.


مهمترین دلایل عدم توجه خانواده های ایرانی به فرزند آوری

1- بلاتکلیفی و خستگی مردم از وجود تورمهای افسار گسیخته و در نتیجه افزایش مخارج زندگی. مواردی چون گرانی اجناس مورد نیاز خانواده ها (پوشاک، مواد خوراکی، وسایل زندگی، وسایل و اقلام مربوط به فرزندان مثل شیر خشک، پوشک، لباس، لوازم التحریر و غیره) و همچنین گرانی اجاره بهاء مسکن.
2- مشکلات زیستی در شهرهای توسعه یافته.
3- شیوع بیماری کرونا.
4- وجود تحریمهای سنگین بین المللی، که خود عامل افزایش قیمتها و مسبب تورمهای کمرشکن شده است.
5- تغییر الگوی مصرف از ساده زیستی به تجمل گرایی، که با تک فرزندی همخوانی دارد.
6- وجود ناامیدی و ترس از آینده که در افکار اغلب خانواده های ایرانی وجود دارد.

مطالب مشابه

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه